sinir kp

Yýlbaþý Mesajlarý
Yýlbaþý Mesajlarý
- Yeni Yýlda, Her þeyin Gönlünüzce Olmasýný Diler, Tüm Beklentilerinizin G...
3556 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Yeni Yýlda Melekler Sihrini Göstersin Ve Bütün Neþe Ve Mutluluklar Sana Gel...
2457 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Sevgi Bestesinin Týnýlarýný Tüm Insanlarýn Yüreðinde Hissedeceði, Hüz...
2143 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Yaþamý Seviyor Musun? Öyleyse Zamaný Harcama, çünkü Yaþamýn Yapýldýð...
2487 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Bugün, Yarýna Dünle Beslenerek Yol Alýr. 2008 Yýlý Senin Güzel Yüreðinl...
1927 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Þunu Unutma: Her þeyin Yok Olduðunu Düþündüðünüz Anda, Gelecek Hâlâ ...
2197 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Ýnsan, Armaðanýný Kalbi Ile Birlikte Vermezse Ne Deðeri Vardýr. Yeni Yýll...
2105 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Dünyayý Deðiþtirmek Istersen Yüreðine Inan , Dostlarýna Güven, Sevgine S...
2299 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Zamaný Yapamayacaðýmýzý þeyleri Istemekle Geçirdiðimiz Söylenir. Oysa G...
2131 kere okundu.
Szn devam...
Yýlbaþý Mesajlarý
- Gül Için Dikene Razý Olur Musunuz, Yoksa Dikeni De Gülü De Red Mi Edersiniz...
2444 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3 4
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir