sinir kp

Sitem Mesajlarý
Sitem Mesajlarý
- Herþey Boþ Zaten Bu ölümlü Dünyada. Kalbimi Kýrma, Bir Gün Duracak Nasý...
14895 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Yarý Yolda Satacak Olan Varsa Baþtan Def Olsun, Bi Insan Ya Doðuþtan Adam Ol...
13434 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Benim Kalbimi Kýrmak Suya Yazý Yazmaya Benzer, Kýrýlan Kalbimi Düzeltmek Ge...
8268 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Aþkýmýz Için Kan Dökmemi Istiyorsan Sana Dünyanýn þah Damarýný Keserim...
3957 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Bir Zamanlar Ardýndan Bakar Aðlardým þimdi Dönüp Ardýma Bile Bakmam. Bir ...
6699 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Bugün Yeni Bir Meyhane Keþfettim Mezarlýðýn Tam Karþýsýnda Beni Ararda B...
3990 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Öyle Kolay Deðil Benden Kurtulman, Hesabým Bitmedi Daha Seninle, öcümü Alm...
4896 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Bunca Acýyý çekmez Hiç Kimse Ve Bunca ölümden Kolay Dönülmez Bu Kadar Se...
4940 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Bütün Insanlarý Sevebilirdim, Sevmeye Senden Baþlamasaydým. ...
4679 kere okundu.
Szn devam...
Sitem Mesajlarý
- Sana O Kadar Kýrgýným Ki, Seni Bin Parçaya Bölsem Yetmez. Ama Kaybolacak Bi...
10296 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir