sinir kp

Özlü Sözler
Özlü Sözler
- Duvarda Bir Gedik Açmaya Bir Taþýn Eskimesi Yeter. (a. Nihat Asya)...
3669 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Ýnsanýn özgürlüðü Kendisine Yapýlanlara Karþý Takýndýðý Tavýrda G...
4355 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Baþa Kakýlan Bir Iyilik Daima Hakaret Yerini Tutar...jean Baptiste Racine...
2668 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Kopan Bir Ipe Sýmsýký Bir Düðüm Atarsanýz Ipin En Saðlam Yeri Artýk Bu ...
5424 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Mutlu Olmayý Yarýna Býrakmak Karþýya Geçmek Için Nehrin Durmasýný Bekle...
9108 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Uzun Bir Tartýþma Her Iki Tarafýnda Haksýz Olduðunun Delilidir.voltaire ...
2723 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Kalem Aklýn Dilidir... Miguel De Cervantes...
2061 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Hiçbir Zaman çýktýðýn Kapýyý Hýzla çarpma Geri Dönmek Isteyebilirsin....
4582 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Ýnsanlar Hatalarýný Mutluyken Deðil Ancak Mutsuzken Anlar..daniel Defoe...
5205 kere okundu.
Szn devam...
Özlü Sözler
- Nankör Insan Her þeyin Fiyatýný Bilen Fakat Hiçbir þeyin Deðerini Bilmeye...
7108 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir