sinir kp

Komik fýkralar
Komik Fýkralar
- Ýlköðretim Ikinci Sýnýfta, Türkçe Dersinde öðretmen: - Bana Içinde P ...
12300 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Temel`in çocuðunu Sokakta Ders çalýþýrken Görenler, Temel`e Nedenini Sorm...
10090 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Öðretmen Matematik Dersinde öðrencilerine Sordu: - Çocuklar Sayýlar Asla ...
8267 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Küçük Temel`le Arkadaþlarý Sýnýfta Aralarýnda Kim Daha Zeki Diye Tartý...
6405 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Bir Mühendis ölmüs Ve Büyük Bir Yalnislik >>sonucunda Cehenneme Atilmis. ...
6624 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Nasrettin Hoca Pazarda Dalgýn Yürüyormuþ.etrafýndaki Esnaflarý Seyrediyor....
5604 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Bir üniversitede þöyle Bir ödev Verilmiþ Ve Bu ödevden 100 Almayý Baþar...
5984 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Orasý Neresi? Telefon çalmaya Baþlayýnca Bekçi Bakar; -alo Buyrun -hüs...
5556 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Ýki Deli Týmarhaneden Kaçmaya Karar Vermiþler. Biri ötekine: "git Bak Bakal...
5861 kere okundu.
Szn devam...
Komik Fýkralar
- Adamin Biri Parasüt Almak Için Bir Dükkana Girer Ve Saticiyla Konusmaya Basla...
5274 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir