sinir kp

Doðum Günü Mesajlarý
Doðum Günü Mesajlarý
- Güneþ Kadar Sýcak... Kar Tanesi Kadar Berrak... Yaðmur Kadar Saf Ve Temiz Bi...
13014 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Arkadaþlar Yýldýzlar Gibidir, Onlarý Her Zaman Göremezsin Ama Senin Için H...
4160 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Doðum Gününün Sana Týbbý þaþýrtacak Kadar Saðlýk, Melekleri Kýskand...
6430 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- 160 Kýsa Karaktere Neler Sýðdýrabilirim Diye Düþünüyorum Ancak Aklýma M...
3416 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Hmmmm Bu Mesajý Neden çekiyorum, Unuttum, Inan Hiç Hatýrlamýyorum. Dur Baka...
3623 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Geleceðini Oluþturacak Her Yeni Günün Bir önceki Günden Daha Güzel, Istek...
4630 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Dileðim Bugün Dilediðin Tüm Dileklerin Gerçek Olmasý. Belki Yanýnda Deði...
4955 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Doðduðun Gün Bulutlarý Yýrtarak, Bir Güneþ Gibi Etrafýna Aydýnlýk Saç...
3540 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Bugün Bir Yaþýný Daha Doldurmanýn Mutluluðunu Yasarken Geleceðin Sana Kal...
3714 kere okundu.
Szn devam...
Doðum Günü Mesajlarý
- Kýsa Bir Mesaj Olmalý Bu. Sana Binlerce öpücük Ve Sevgi Yolluyorum Buradan....
3377 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir