sinir kp

Ayrýlýk Mesajlarý
Ayrýlýk Mesajlarý
- Güller Anlatsýn Sana Olan Sevgimi, Güller Anlatsýn Yansýzlýðýmý, çares...
6475 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Dilerim Tanrýdan Yüzün Hiç Gülmesin Yýllarca Benim Gibi Sevip Sende Acý ...
4135 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Dilde Söylenecek þarkýmý Kaldý Mecnundan Keremden Farkým Kalmadý Artýk E...
4178 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Bu Duvarlar Duysa Hýçkýrýðýmý Belki Beni Anlardý Kalbimde Bir Umut Gönl...
4388 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Biz Ayrýldýk Ama þunu Unutma Yaþadýðýn þehirde Beni Sana Hatýrlatacak ...
4544 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Birlikte Yaþayabileceðin Biriyle Deðil, Onsuz Yaþayamayacaðýn Biriyle Ol....
5266 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Bir Gün Sende Seversin Bir Gün Sende Aðlarsýn O Zaman Ben Gelirim Aklýna Be...
3944 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Bir ömür Boyu Seninleyim Desende Istemem Artýk.çünkü Sen Rüzgarýn Coþtu...
4179 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Yorgunum özlemekten Hayalini, Aðlarým Gözlerimde Yaþlar Seli, Bir Seni Unut...
3897 kere okundu.
Szn devam...
Ayrýlýk Mesajlarý
- Býrak Yanýn Da Olayým, Sana Sevgimi Anlatayým. Baktýn Olmadý,ölümüm Kan...
3813 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3 4
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir