sinir kp

Alparslan Türkeþ Sözleri
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Ülkücüler, Insanlýk âlemi Içinde Ne Uþak Olmayý, Ne De Baþkalarýný U...
16434 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Gençliðimizi Büyük Bir Savaþ Beklemektedir. Bozgunculuða, Tembelliðe, Ahl...
11736 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Davalarýmýzýn çözümü Kendimize Dönmek, Sarsýlmaz Bir Birlik Halinde El ...
7928 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Türk Devletinin Yenilmez, Zinde Hayat Gücü Ve Türk Milletinin Teminatý Ve I...
7957 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Milletler Yabancý Kuvvetlerin Ordularý Ve Diðer Maddi Güçleri Tarafýndan Y...
10322 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Türkçüler Günü Olan 3 Mayýs (1944) Büsbütün Ayrý Bir Düþüncenin Son...
6123 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Fikir, Iman, ülkü Aþký ... Ýnsanlarý Güçlü Yapan Bunlardýr....
6564 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Bir Fikre, Bir Ideolojiye, Kendisinden Daha üstün Bir Fikirle Karþý çýkýl...
5849 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Türk Töresinin Bir Diðer þartý Da Haddini Bilmektir. Haddim Bilmek... Ne Ke...
10181 kere okundu.
Szn devam...
Alparslan Türkeþ Sözleri
- Ahlâkçýlýk Anlayýþýmýz, Türk Ahlâký Ve Müslümanlýk Inancýndan Mey...
7387 kere okundu.
Szn devam...
sayfalar : 12 3 4
Kategori Says : 41
Aktif Mesaj Says : 1091
Pasif Mesaj Says : 0
Toplam Mesaj Says : 1091

(c) 2007 Benimsevgim.net Ak Gnlde Sz Dilde Gzeldir